(+84) 889 212 212 info.psmedicalco@gmail.com

Điện Thoại

(+84) 28 5410 8129

(+84) 889 212 212

Hộp Thư

info.psmedicalco@gmail.com

Địa Chỉ

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2, phường Tân Phong, quận 7 Tp HCM

LIÊN HỆ

BẢN ĐỒ

TOP BOTTOM