(+84) 889 212 212 info.psmedicalco@gmail.com

I-GLAM

Giá: Liên hệ

Metadecription: I-GLAM  Là laser sử dụng diot với bước sóng 808nm. Có khả năng hấp thụ đối với nang lông bằng năng lượng cao 1200W, là laser tiêu biểu trong lĩnh vực triệt lông, cải thiện sự thuận tiện trong điều trị bằng cách áp dụng phương pháp QCW.